HOAN HÔ kiểm ngư Việt Nam phun vòi rồng đu.ổi thẳng hai tàu cá Trung Quốc

July 30, 2019 Lượt xem: 335

Tàu kiểm ngư tăng tốc, khép gọn.g kì.m, phu.n v.òi rồng để đẩ.y đ.uổi .hai tàu cá đá.n.h bắ.t trá.i phé.p.

Ngày 8/4, ông Võ Khôi Thành, Phó chi cục trưởng kiểm ngư Vùng 1 Việt Nam cho biết đơn vị vừa đẩy đu.ổi nhiều tàu cá nước ngoài hoạt động trá.i ph.ép trong vùng biển phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vỹ.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 7/4, lực lượng kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ chấ.p phá.p tại vùng biển Bắc Bộ phát h.iện t.ình trạng trên, lập tức 2 tàu kiểm ngư số hiệu KN-106 và KN-108 hướng tới vị trí các tàu cá đ.an.g đá.n.h bắ.t trá.i phé.p.

Thấy tàu của lự.c lư.ợng chức năng Việt Nam sắp đến gần, các tàu cá này .vội v.àng tháo chạy về phía vùng biển Trung Quốc. Tuy nhiên, hai tàu vỏ t.hép c.ỡ lớn, treo cờ Trung Quốc, bịt số hiệu trên thân tàu. đã ch.ặt l.ưới vứt lại r.ồi chạy lòng vòng trá.nh s.ự t.ruy đu.ổi.

Tàu cá treo cờ Trung Quốc hoạt động trá.i p.hép bị Kiểm ngư Việt Nam đẩ.y đu.ổi. (Ảnh: Kiểm ngư Vùng 1 Việt Nam cung cấp)

Lúc này, tàu kiểm ngư Việt Nam buộc phải tăng tốc, khép gọ.ng kì.m, p.hun vòi rồng để đẩy đ.uổi hai tàu cá treo cờ Trung Quốc. Trong quá trình này, các kiểm ngư viên đã ph.át loa yêu cầu tàu cá nước ngoài không được đ.á.nh cá trái. phé.p trong vùng biển Việt Nam.

Tà.u cá treo cờ Trung Quốc

Kiểm ngư Việt Nam phun vòi rồng vào tà.u c.á treo cờ Trung Quốc


Nơi xảy ra sự việc

Lãnh đạo chi cục kiểm ngư Vùng 1 nói, thời gian gần đây, các t.àu c.á vỏ thép nước ngoài trong đó nhiều tàu treo cờ Trung Quốc có kích thước to ngang tàu kiểm ngư đã lợ.i d.ụng thời tiết xấu, tầm nhìn h.ạn ch.ế, li.ên t.ục x.â.m ph.ạ.m vùng biển Việt Nam để đá.n.h b.ắ.t t.r.i ph.ép.

“Mặc dù lần này các tàu cá trên đã bị đ.uổi ra khỏi vùng biển Việt Nam nhưng có thể sẽ quay trở lại. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãn.h hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các tàu kiểm ngư thườ.ng xu.yên tuầ.n .tra, hiện diện trên biển”, ông Thành nói.

Theo : vnexpress

Loading...

Bài viết liên quan